Regulamin

1. Miejsca noclegowe lub pokój zostaje wynajęty na okres który został opłacony z góry.
2. W przypadku rezygnacji z wynajmu nie zwracamy opłaty za uregulowany pobyt.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren hotelu, w szczególności pieniędzy, dokumentów oraz kosztowności.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy parkowane w otoczeniu obiektu.
5. W obiekcie obowiązuje cisz nocna od godz. 22.00 do 6.00
6. Osoby niezameldowane mogą odwiedzać mieszkańców od godz.7.00 do 21.00
6. Zachowanie Gości hotelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości.
6. Zakazuje się wprowadzania do obiektu zwierząt domowych.
6. Ze względu na bezpieczeństwo ppoż. zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoi.
7. Gość hotelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe z jego winy bądz winy odwiedzających go osób, oraz za dewastację pokoju oraz jego wyposażenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem utrzymania należytego porządku.
8. Jakiekolwiek usterki i zniszczenia w pokojach należy zgłaszać w pierwszym dniu pobytu.
9. Gość zobowiązany jest do utrzymania porządku w pokoju oraz pomieszczeniach ogólnego dostępu oraz wynoszenia śmieci i odpadów.
9. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu nie będą przechowywane.
10.Na terenie obiektu (w tym w pokojach) poza miejscami wyznaczonymi, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych.
11.Alkochol można spożywać tylko i wyłącznie w swoim pokoju.
12.Na terenie obiektu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje całkowity zakaz zażywania narkotyków.
13. Naruszenie punktu 10,11 i 12 jest równoznaczne z wyrażeniem przez wynajmującego zgody na obciążenie go karą w wysokości 500 zł.
14. Za zgubienie karty hotelowej pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł
15. Pokoje są odkurzane raz w tygodniu.
16. Pościel wymieniana jest raz na 3 tygodnie.
17. MOON nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od nas.
17. W celu zapewnienia naszym gościom właściwych warunków osoby naruszające powyższy regulamin lub ogólnie przyjęte zasady współżycia zmuszone będą do opuszczenia obiektu. W przypadku niezastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska i POLICJA.
14. Dokonanie rezerwacji na pobyt w Obiekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.